båten med julehue på beskåret

Fotocollage: Finn Christiansen